Cfarë është Komunikimi

Komunikimi është shkëmbimi dhe rrjedhja e informative dhe ideve prej nje personi te tjetri. Komunikimi efektiv arrihet vetëm atëher kur dëgjuesit (marrësi) e kupton saktesisht informatën ode idenë që I dërgohet nfa folësi (dhënësi)
Studimi I procesit të komunikimit është I rëndësishëm sepse trajnoni, koordinoni, këshilloni vlersoni dhe mbikëqyrni përgjatë pricesit.

komunikimi

Komunikimi

Cfarë përfshin procesi I komunikimit ?
Procesi I komunikimit përfshinë:

IDEA  :  Ideja-së pari ekziston ne mendjen e folësit. Kjo mund të jetë concept informatë apo edhe ndjenjë

KODIMI : Kodimi-pastaj idea dërgohët si mesazhë me fjalë apo me simbole të tjetri.

DEKODIMI : Dekodimi – atëher dëgjuesi apo marrësi I përkthen fjalët apo simbolët në koncepte apo informata.

Të mësosh të ndëgjosh kur të tjerët flasin

Autor:
Erhan Krasniqi
Menaxherat.com

Related posts:

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply