Afarizem Bankar

0 7746

Pytje dhe Pergjigje nga lenda " Banka dhe Afarizem Bankar " Testi I 1. Cilat janë karakteristikat kryesore të bankave të vendeve të zhvilluara ? dominon ...