ate qe lexojme

0 1223

Qasu leximit, hershëm dhe I buzëqeshur, në Emër...