ate qe lexojme

0 1636

Qasu leximit, hershëm dhe I buzëqeshur, në Emër...