featured

Kriza Ekonomike
0 1741

KRONIKË E NJË DËSHPËRIMI TË PARALAJMËRUAR “Kreditimi dhe kapitalet tregtare janë rritur shumë shpejt,...
0 2521

Pak drejtues apo menaxherë të suksesshëm arrijnë të inkurajojnë dhe të mbështesin punonjësit e...
Ekonomia Islame

Kur’ani dhe Suneti nuk përmendin termat "ekonomia islame". Në këtë kuptim koncepti ekonomi islame është një zhvillim i kohëve të fundit në...
Ekonomia ISlame

Dhënia e Zekatit është një prej pesë shtyllave të Islamit, sepse...