Gjërat e vogla kanë kuptim të madh

0 2729

Etika e biznesit përmban diçka më tepër sesa politika e ndërmarrjes, sesa ligji dhe rregulloret...