korodinimi i firmave dhe koorpotatave

0 4668

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve....