korporata

0 2604

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve....