korporata

0 3641

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve....