llojet e marketingut

0 2726

ZGJEDHJA E STRATEGJISË SË TREGUT CAK Zgjedhja e strategjisë për seleksionimin e tregut cak varet nga një numër i madh i faktorëve. Në figurën vijuese po...
0 4070

  Pytje nga MARKETINGU   l  POLITIKA...