llojet e marketingut

0 3412

ZGJEDHJA E STRATEGJISË SË TREGUT CAK Zgjedhja e strategjisë për seleksionimin e tregut cak varet nga një numër i madh i faktorëve. Në figurën vijuese po...
0 5032

  Pytje nga MARKETINGU   l  POLITIKA...