Oferta

0 8978

Sipas ligjit per kontabilitet dhe ligjit per trasformim te ndermarrjes me capital shoqeror, per...

Nga aspekti I asaj se a merren bizneset me prodhimin e te mirave materiale...
0 2711

Kërkimet e tregut janë proces i vështrimit analitik, i cili bazohet në mbledhjen e...