qfar dmth cv

CV2
0 2493

“CV” është shkurtesë për „Curriculum Vitae“, që në përkthim bukval do të thonte “historia e jetës”. Tek ne kjo quhet edhe si rezime ose...