qka eshte firma

0 3281

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve....