qka eshte firma

0 4056

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve....