si duhet lexuar

0 1534

Qasu leximit, hershëm dhe I buzëqeshur, në Emër...