si te lexoni

0 1849

Qasu leximit, hershëm dhe I buzëqeshur, në Emër...