si te lexoni

0 1719

Qasu leximit, hershëm dhe I buzëqeshur, në Emër...