si te mbajme mend

0 1540

Qasu leximit, hershëm dhe I buzëqeshur, në Emër...