suksesi i leximit

0 1390

Qasu leximit, hershëm dhe I buzëqeshur, në Emër...