suksesi i leximit

0 1460

Qasu leximit, hershëm dhe I buzëqeshur, në Emër...