tema e diplomes

0 5940

si te shkruhet Si duhet...

“Lexo, me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (çdo gjë)” (Kuran, 96:1). - Jo...