zhvillim ekonomik dhe konsultime

Menaxheri dhe Ndermarresi
2 4116

Meqense ky Portal Ekonomik Menaxherat.com I detikohet Materialeve Ekonomike, ne do te sjellim dallimin mes ndërmarrësve dhe Menaxherave. Shume persona mendojne se ndërmarrësi eshte...