zhvillim i karrieres

0 9716

Sipas ligjit per kontabilitet dhe ligjit per trasformim te ndermarrjes me capital shoqeror, per...

Nga aspekti I asaj se a merren bizneset me prodhimin e te mirave materiale...

Nga aspekti I shkalles dhe menyres se perpunimit te lendeve te para si dhe...
Te degjuarit aktiv

Njërzit fjasin reth 75 deri 100 fjalë në minutë, mirpo ata mund të dëgjojnë reth 600-800 fjalë në minutë. Meqenëse vetëm një pjesë e...