Të kuptuarit e SWOT Analizës

0 6831

Analiza SWOT mundëson bërjen e analizës së brendshme – Qëllimi është që të identifikohen asetet, resurset, aftësitë dhe proceset, që përbëjne fuqitë apo dobësitë...