Financa

Kriza Ekonomike
0 3042

KRONIKË E NJË DËSHPËRIMI TË PARALAJMËRUAR “Kreditimi dhe kapitalet tregtare janë rritur shumë shpejt,...