Konsultime

0 10779

Kapitulli 1 1.Kuptimi i Ekonomiksit? Ekonomiksi studion anën ekonomike të jetës shoqërore dhe sjelljen e agjentëve ekonomik në shoqëri dhe kushtet ekonomike të bashkëveprimit. 2.Kush jane agjentet...
0 3513

Qasu leximit, hershëm dhe I buzëqeshur, në Emër...
0 3410

Kompnia juaj ofron produkt te mire ne treg, dhe I gjithe tregu blen produktin...