Islame vs konvencionale

0 3569

Në kohët e fundit janë duke u shtuar debatet se sa janë të arsyeshme kamatat të cilat ngarkohen mbi klientët këtu në Kosove....