Kriza ekonomike

0 10990

Sipas ligjit per kontabilitet dhe ligjit per trasformim te ndermarrjes me capital shoqeror, per...

Nga aspekti I asaj se a merren bizneset me prodhimin e te mirave materiale...

Nga aspekti I shkalles dhe menyres se perpunimit te lendeve te para si dhe...
Kriza Ekonomike
0 1931

KRONIKË E NJË DËSHPËRIMI TË PARALAJMËRUAR “Kreditimi dhe kapitalet tregtare janë rritur shumë shpejt,...