si duhet punuar nje cv

CV2
0 9910

“CV” është shkurtesë për „Curriculum Vitae“, që në përkthim bukval do të thonte “historia e jetës”. Tek ne kjo quhet edhe si rezime ose...