sistemi bankar islam

Sistemi bankar islam është një sistem i cili përmban të gjitha produktet...

Parashtrojmë pyetje se, a thua vallë, a ka dallim mes kapitalizmit dhe sistemit ekonomik...