Marredhnje pune

0 2736

Abstrakt: Vendet e Europws Lindore, përfshirë edhe Shqipërinë nuk janë tërësisht imune nga problemet...