Media

llojet e komunikimit

Komunikimi Eksistojnë shumë definicione të ndryshme për procesin e komunikimit. Komunikimi definohet si bartje e informatave nga dhënësi deri tek marësi me kusht që marësi...
0 7635

Mediat dhe Politika Roli i mediave në ndërmjetësimin e agjendave politike Gëzim MEKULI Pse...

Qëllimi I programit për ndërmarsit e rinjë të USAID-it program tre vjeqar të mbështesë ndërmarrësit e rinj të zhvillojnë biznese të reja duke inkurajuar...