Legjislacione

menyra e ankimit

1-Një nëpunës civil, ndaj të cilit është...

Plagjiatura në ditët e sotme ka marrë përmasa shqetësuese kudo në botë. Për të luftuar këtë dukuri të shëmtuar universitete të ndryshme të botës...
greva

Cfar jane Grevat ? Greva eshte nderprerja e perkoheshme e punes,te cilen...

SINDIKATAT Sindikatat dhe organizatat e punedhenesve jane organizata profesionale shoqerore te pavarura qe krijohen si bashkime vullnetare te punemarresve ose punedhenesve.Qellimi i tyre eshte perfaqesimi dhe mbrojtja...
Tatimi ne Prone

Tatimi në pronë është taksë vjetore komunale. Të hyrat nga tatimi në pronë nevojiten për zhvillimin e infrastrukturës në komunën tuaj. Tatimi në pronë aplikohet...