Misioni ynë

Webfaqja Menaxherat.com është themeluar në vitin 2009/2010, aktiviteti i saj zgjati po thuajse 4 (katër) muaj dhe jo më shumë për një problem teknik u ndërpre për njëh kohë të gjatë. Tani me stukturë tjetër organizative dhe staf krejtësisht tjetër webfaqja Menaxherat.com prezentohet para jush me misione të ndëryshme ekonomike dhe më gjerë.

Misioni I stafit përbërës të Menaxherat.com :
• Dalja në ndihmë nxënësve të shkollave të mesme dhe të larta ekonomike
• Dalja në ndihmë studenteve bahchelor Ekonomik
• Krijimi I një rjeti “ jo formal “ ekonomik në gjithë Kosoven , Shqipërin dhe me gjërë.
• Konsulenc pa pagese për ndërmarjet e vogla dhe të mesme
• Përkrahje Teknologjike dhe Ekonmike për ato të cilët dëshiroje të hapin apo vetëm janë në hapat e para te veprimtaris së tyre.
• Krijimin e hapsirave te lira pune dhe aftesimin e punëtorëve për punë profesionale.
• Partneriteti me ndërmarje të ndryshme për punë praktike dhe më shume ..

Missioni yne eshte ne pershkrimin e siper, andaj ju kerkojn ndjes per mos perfundimin perfundimtar.

Me respect
Staffi:
Menaxherat.com