Marketing

0 2523

Tipologjia e tregut përmban ndarjen, klasifikimin e tregut të tërësishëm në tipe të veçanta, që kanë nga disa specifika të përbashkëta ose të ngjajshme. Pa...
0 2177

Konfuci ka thënë: “Gjeni punën që ju dëshironi, dhe ju nuk do të punoni asnjë ditë në jetën tuaj.” Cila është puna që ju ëndërroni? Disa...
0 6458

RESPEKTI, PËRGJEGJËSIA DHE REZULTATETKush është përgjegjës për të vepruar në mënyrë etike? Ju jeni përgjegjës. Nuk është përgjegjëse ndërmarrja, nuk është vetëm pronari i...