2011

0 8978

Sipas ligjit per kontabilitet dhe ligjit per trasformim te ndermarrjes me capital shoqeror, per...

Nga aspekti I asaj se a merren bizneset me prodhimin e te mirave materiale...

Nocioni Biznes rrjedh nga fjala anglishte Business, qe do te thote aktivitet ne pune...