banka qendrore e kosoves

0 3843

NOCIONI DHE KARAKTERISTIKAT E BQK-SË Me  27  korrik  2010  Kuvendi  I  Kosovës  ka  miratuar   Ligjin  nr.03/L-209  për  “Bankën  Qendrore  të  Republikës  së  Kosovës” Banka  Qendrore  e ...