Biznesi elektronik

Karakteristtikat e tregtis elektronike
0 2229

B2B mund të prëshkruhet në forma të ndryshme...
biznesi drejt biznesit
0 1812

Biznesi elektronik si një degë e re ka një zhvillim...
biznesi elektronik

Biznesi elektronik – filloi në vitin 1996, kur kompania Amazon.com filloi të sjellë në internet industrinë e librave elektronik ,duke mundësuar prezantimin e katalogëve, broshurave, kryerjen...