kuptimi i menaxhimit

0 5042

Manaxheret jane keshtu burimi kryesor,me i kushtueshmi...