tregime islame

Vlersimi i Menaxherit

Tregim mbi vleresimin? Një djalosh, akademik i shkëlqyer...