admin

0 9891

Pytje dhe Pergjigje nga lenda " Banka dhe Afarizem Bankar " Testi I 1. Cilat janë karakteristikat kryesore të bankave të vendeve të zhvilluara ? dominon ...
Kriza Ekonomike
0 3309

KRONIKË E NJË DËSHPËRIMI TË PARALAJMËRUAR “Kreditimi dhe kapitalet tregtare janë rritur shumë shpejt,...
0 5597

Tipologjia e tregut përmban ndarjen, klasifikimin e tregut të tërësishëm në tipe të veçanta, që kanë nga disa specifika të përbashkëta ose të ngjajshme. Pa...

Egzistojnë klasifikime dhe ndarje të ndryshme të tregjeve sipas kritereve të ndryshme, prej ku dalin edhe lloje të ndryshme të tregjeve. Sipas lëndës së shitblerjes...

Rëndësia e tregut shihet qartë nga vetë funksionet që i kryen tregu. Tregu në mënyrë objektive bën vlerësimin e të mirave...