Trajnime

Ligji per Sigurine dhe shendetin ne pune cakton detyrimet e punedhenesit dhe punemarresit. Mjek,...
0 5696

Planifikimi I nevojave per burime njerezore eshte nje process shume I rendesishem ne pune...
0 2030

Principet fetare nuk e dëmtojnë ekonominë në tërësi dhe as bizneset në veçanti. Vlerat islame e kompletojnë më tej karakterin dhe profesion- ...
0 2141

Derisa në Bosnje dhe Hercegovinë udhëheqet një polemik e ashpër , klijentët të cilët duan atë , mund ta shohin në një bankë...