ekonomia shqiptare

0 13346

Sipas ligjit per kontabilitet dhe ligjit per trasformim te ndermarrjes me capital shoqeror, per...

Nga aspekti I asaj se a merren bizneset me prodhimin e te mirave materiale...

Nga aspekti I shkalles dhe menyres se perpunimit te lendeve te para si dhe...

Nocioni Biznes rrjedh nga fjala anglishte Business, qe do te thote aktivitet ne pune...
Te degjuarit aktiv

Njërzit fjasin reth 75 deri 100 fjalë në minutë, mirpo ata mund të dëgjojnë reth 600-800 fjalë në minutë. Meqenëse vetëm një pjesë e...