kostooja opertune

0 3807

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve....