Kriza

0 9716

Sipas ligjit per kontabilitet dhe ligjit per trasformim te ndermarrjes me capital shoqeror, per...

Nga aspekti I asaj se a merren bizneset me prodhimin e te mirave materiale...
0 2614

Abstrakt: Vendet e Europws Lindore, përfshirë edhe Shqipërinë nuk janë tërësisht imune nga problemet...

Disa gazeta të shtypit perëndimor, kanë bërë thirrje për zbatimin e atij që quhet "legjislacioni islam në fushën e ekonomisë", si zgjidhje ...