lajme

Duke u bazuar në tërheqjen e segmentimit, mundësinë për të fituar dhe burimet ekzistuese, një biznes mund të ndjekë disa strategji te segmentit. Si...