llojet e kontratave

Definicioni i kontrates

Definicioni i kontratës së  punësimit? Kontrata e...

Sigurimet u paraqitën kah fillimi i shekullit të nëntëmbëdhjetë.Forma më e vjetër e sigurimit është paraqitur kah viti 1347, pastaj pasoi paraqitja e disa...