menagjimi i firmave dhe korporatave

0 3463

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve....