menagjimi i firmave dhe korporatave

0 2906

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve....