njoftim per pune

Keshilla
0 2914

Gjatë leximit të njoftimit për punë duhet që të merrni informata korekte, pasi që ndodh qe njoftimet për punë nuk përmbajnë informata të plota. Duhet...