Programi për ndërmarrësit e Rinj

Qëllimi I programit për ndërmarsit e rinjë të USAID-it program tre vjeqar të mbështesë ndërmarrësit e rinj të zhvillojnë biznese të reja duke inkurajuar...