puna

largimi nga puna
0 872

Shumica e njerëzve e fillojnë punën e tyre me qëllimet më të mira, duke mos menduar se mund të pushohen nga puna. Mbi të...

Ligji per Sigurine dhe shendetin ne pune cakton detyrimet e punedhenesit dhe punemarresit. Mjek,...