qfar eshte firma

0 3956

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve....