tregu dhe shitja

0 4581

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve....