tregu dhe shitja

0 3966

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve....