tregu dhe shitja

0 3873

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve....