Home Ekonomi Marketing Cfarë është Hulumtimi I tregut ?

Hulumtimi I tregut është një component kryesor I marketingut I cili shfrytëzohet nga pronarët e bizneseve dhe kopanitë ashtu që të kuptojë se kush janë konsumatorët e tyre, cilat janë nevojat dhe kërkesat e tyre, kur dhe ku I kërkojnë ato.Ju nuk mund ti përcaktoni konsumatorët e ardhshëm nëse nuk I njihni konsumatorët aktual.

Hulumtimi I tregut ofron informata të cilat shërbejnë që tëmirren vendime më kualitative nga ana e menaxherëve të kompanis. Këto informata gjitheashtu e zvoglojnë pasigurin dhe kontribojnë në zgjedhjen e shumë cështjeve. Me një fjlaë hulumtimi I tregut është mbledhje, analize dhe interpretim I të dhënave, fakteve dhe informative në temar e rëndësishme të marketingut. Hulumtimi I tregut filon me përcaktimin e problemit dhe mbraron me konkluzionet të cilat I zgjidhin ato probleme.

Metodat e Hulumtimit të Tregut

Ekzistojnë disa mënyra dhe tipe për hulumtim, duke mos dashur për të ju ngarkur ne po fokusohemi në atë, e cila sjellë informata më të sigurta, Në postimet tjerta do mundë të gjeni artikuj më më shumë detaje reth hulumtimit.

Metoda: Observimi – Vëzhgimi, me anë të kesaj metode ju mund të bëni hulumtimin e tregut tuaj duke vëzhguar , dhe të gjitha vëzhgimet tuaja I futni ne statestiken tuaj dhe me pas mund të nxjerni rezultate përfundimtare.

Grupet Fokuese- Me anë të kësaj metode ju duhet të përcaktoni nje grup personash, prej 6 deri ne 2, duke I ndar ne 2 grupe. Grupin focus e udheheq profesionisti dhe kjo zgjat 1 deri 2 orë.

Intervistat: Permes kësaj metode ju mund te beni anket drejtpërdrejt, intervista në telefon, intervista me e-mail.

Eksperimentale: me këtë metot ju e eksperimentoni produktin tuaj duke I shikuar reagimet e konsulmatorin, psh nese ju keni gjelltore, nje dite I vëni kryp teper ditën tjeter më pak.

 

Disa këshilla për dizajnimin e pyetsorit

 

–          Bëni pytje të thjeshta

–          Përfshini në anketën tuaj udhëzimet se si duhët përgjigjur në pytje

–          Filloni anketën me pytje të përgjithshme duke shkuar kah pyetjet më specifike

–          Secila pyetje duhet të jetë e shkurtër

–          Nëse pyetsori duhet të plotsohet nga të anketuarit e jo nga intervistuesi (ekipi anketues), mbani në mendë që duhet të dizajnoni një pyetsor që është tërheqës dhe I lehtë për tu lexuar

–          Mbani në mend që ta para-testoni pyetsorin. Para se ta shtypni pyetsorin, pyetni disa njerëz si psh konsumatorët e regullt, kolegët, shoqët dhe punëtorët që ta plotsojnë anketën. Kërkoni nga ata që t`iu japin reagimet e tyre për stilin e anketës, thjeshtësine dhe si e përceptojnë ata qëllimin e anketës.

–          Përdorni shkallët, pozicionet, pytjet të hapura dhe të mbyllura për sekcionet të ndryshme të pyetsorit. Mënyra se si formulohet pyetja ndikon ne përgjigjën e cila jipet.

Pergaditur nga:
Erhan Krasniqi
Menaxherat.com

Similar articles
bokep indo xnxx porno gratisAmatore Maturo Carino E Coccoloso 無料 エロ 動画 Bionda piccolina si fa scopare la figa dura in hd