Home Trajnime IT Trainime Rendesia e planifikimit te nevojave te Burimeve Njerezore

Planifikimi I nevojave per burime njerezore eshte nje process shume I rendesishem ne pune sepse per qdo kompani ka te beje me perdorimin te drejt dhe efiqient te njerezve ne pune. Eshte  shume rendesishme per secilen kompani ti planifikoj sa  punetor I duhen kompanise per te kryer punet e nevojshme qofte fjala per hallkat e prodhimit apo ato te sherbimeve .

Nje planifikim jo I mire I nevojave per personel mund ti kushtoj nderrmarrjes, munden te mbesin pjese te prodhimit te pambuluara,dhe  ne te njejten kohe por ne te njejten kohe edhe plotesimi I atyre vendeve me kualifikim te panevojshem mund ti kushtoj kompanise, kompania harxhon mjete ne trajnimin e  personelit te tyre, personeli I pa trajnuar mund te lendohet ne pune, mund ta demtoje makinerine apo mjetet e punes dhe mund te shkaktoj qrregullime ne zingjirin e punes.

 

Planifikimi me I mire I burimeve njerzore brenda nje kompanie mund ti jep mundesi punonjesve Brenda kompoanise te planifikojne mundesite e veta per zhvillim personal si dhe te planifikojne per karrieren e tyre.

 

Kompanite duhet te kene percaktim qe te parashikojne sistematikisht oferten dhe kerkesen per fuqine puntore per periudhen e ardhshme.

 

Kompania duhet te rrespektoj percaktimin qe te siguroj numrin e mjaftueshem te punetoreve ne vendet e duhura  pra  formulen personi I duhur ne vendin e duhur, ne menyre qe te arrihet efiqienca dhe efikasiteti ne pune.

 

PLANIFIKIMI STRATEGJIK I BURIMEVE NJEREZORE

 

Menaxhimi I burimeve njerzore duhet te jete nje  nga elementet  kyqe te planifikimit strategjik dhe global per secilen kompani, aty duhet te parashihet nje system integrues te burimeve njerezore ne zhvillimin strategjik.

 

Integrimi mund te realizohet ne dy nivele.

 

  1. Ne nivel strategjik, atje ku strategjia e Menaxhimit te Burimeve njerezore, tenton te harmonizoje orientimin e vet me strategjine e zhvillimit global te aktiviteteve tjera funksionale.

 

  1. Ne nivelin  operacional, atje ku planet e veprimit mund te programojne operacione specfike qe mund te nderrmirren nga njesia e burimeve njerezore ne menyre qe ky integrim te kryhet me sa me shume sukses.

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA E AMBIENTIT TE JASHTEM TE ORGANIZATES

 

 

 

Kjo analize  permban te gjitha mundesite dhe kufizimet qe na I paraqet ambienti I jashtem, perfshire ketu konkurrencen, ecurin e produktit apo nsherbimit te nderrmarrjes  ne treg., gjendja aktuale dhe e ardhmja e teknologjive, perparesite dhe mangesite e perkrahjes se institucioneve qeveritare per nderrmarrjet ekonomike qofte ato porodhuese dhe sherbyese.

 

KONKURRENCA

 

Konkurrenca shpejton evulcionin teknologjik, ndikon ne organizimin e vendit te punes dhe ne vjeterimin e puneve, konkurrence nuk mund te jete vetem ne aspektin e treewgut local, por edhe per tregjet regjionale, kombetare ato nderkombetare.

 

AMBIENTI TEKNOLOGJIK

 

Zhvillimi I teknologjive te reja dhe konkurrenca I shtyen kompanite te ndryshojne natyren e puneve, disa aspekte te teknologjise kane te bejne me lidhje direkte me sasine dhe cilsine e fuqise punetore ne organizate.

 

–          Ndryshimet ne Prodhime apo ne sherbime, duhet te pertshtatesh ne nje shoqeri konkurruese net e cilen te ardhurat e organizatave varen nga zgjatja e ciklit te jetes se produkteve dhe sherbimeve te tyre.

 

 

–          Ndryshimet ne organizim, keto provokohen nga automatizimi I metejshem I detyrave te punes, ne kete menyre zvoglohet  shfrytezimi I burimeve njerezore si pasoje e kompjuterizimit , aplikimit te roboteve ne industrin e tekstilit ne industrine e makinave, procesoreve dhe elektronikes.

 

 

TREGU I PUNES

 

Nje kujdes I veqnte duhet ti kushtohet karakteristikave aktuale te tregut te punes dhe sjelljeve te ardhshyme te kategorive sociale, pra sigurohen informatat per tregun e punes, mblidhen te dhena per tregun actual dhe te ardhshem te punesimit.

 

Papunesia ne nje nivel te ulet (2-3%) don  te thote se nderrmarrja duhet ti kushtoje rendesi te veqante departamentit te Burimeve njerezore qe do te thote se burimet njerezore nuk jane mjaft te kerkuara me kualitete te veqanta, kurse ne rastin kur papunesia eshte me e madhe se 12% do te thote se fuqia punetore eshte bollshme ne kete rast duhet perkujdesur vetem per cilesine.

 

NDRYSHIMET SOCIALE

 

Nje nga  aspektet qe duhet te mbajne parasysh punedhenesi eshte ai qe ka te beje me konceptimin e punes.

Jo vetem ne vendet e zhvilluara por edhe ne vendet me zhvillim me te vogel, shperberja e struktures familjare, plakja e popullsise, pakesimi I familjeve trandicjonale, pjesmarrja me e madhe e grave ne tregun e punes., te gjitha keto jane fenomene sociale qe e karakterizojne vendet e zhvilluara ne gjysmen e dyte te shekullit te 20.

 

ROLI I SHTETIT

 

Shteti nderhyn ne tregun e punes ne menyra te ndryshme, si punedhenes, si ligjevenes, si mbrojtes, si prodhues, si rishperndares, si zhvillues, si stabilizues,.

Shume pak shkelje apo aktivitete  mbesin te padefinuara nga punedhenesit qe nuk jane objekt I ligjeve apo qe nuk I nenshtrohen nje kontrolli shteteror.

Shteti shpeshhere formon programe te ndryshme qe stimuloje aktivitete te ndryshme si psh, programet e integrimit te te rinjeve ne pune.

 

 

ANALIZA E AMBIENTIT TE MBRENDSHEM

 

Analiza e ambientit te mbrendshem konsiston ne zbulimin e forcave dhe te dobesive te nderrmarrjes si ne planin ekonomik financiar ashtu edhe ne planin social.

 

Gjate ketij procesi mblidhen dhe analizohen nje sere te dhenash per rendimentin e produkteve dhe sherbimeve te ofruara nga nderrmarrja duke mbajtur para sysh edhe gjendjen aktuale te konkurrences.

 

Do te duhej gjithashtu te analizohet dhe mundesia e futjes  se teknologjive te reja dhe efektet  e saj ne aftesite dhe njohurite qe do te duhet te zotojne punonjesit e saj.

 

Te dhena te tjera jane edhe rezultatet financiare te nderrmarrjes, likuiditeti I saj, niveli I borxheve dhe kapaciteti per te siguruar fitime.

 

 

Nga ana tjeter Menaxheri I Burimeve njerezore, ne bashkepunim me drejtorin menaxhues bejne nje invenarizimin te personelit shqyrtimit te perparesive dhe te dobesive per nderrmarrjen. Ky inventar duhet te behet duke pasur parasysh moshen, nivelin e cilesise ne pune, shpresat per te ardhmen e biznesit, si edhe nevojat e kategorive te ndryshme arsimimit, njohurite , zotesite, rendimentin, etj…

 

 

 

 

bokep indo xnxx porno gratisAmatore Maturo Carino E Coccoloso 無料 エロ 動画 Bionda piccolina si fa scopare la figa dura in hd